theoris

ซื้อ EURUSD

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
สั้น
หลังเบรค (สวนเทรน)
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
จบเร็ว
หาโอกาสใหม่ ...
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
เข้าใหม่
จังหวะเด้งขึ้น
SL 1.140
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
-15 pips

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ