OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากบทวิเคราะห์ DXY ที่แนบไว้ จะเห็นว่า dxy อาจจะมีการแข็งค่าขึ้นเพื่อปรับตัวให้จบ wave 2

หากเราดู dxy เทียบกับ eurusd จะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือ eurusd เหมือนกราฟ dxy กลับหัวนั่นเอง

และด้วยสถานะของคลื่นอาจจะมีการ pullback ในระยะสั้น เพื่อขึ้นต่อในระยะยาวได้นั่นเอง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ