CASE_Forexx

🌟✨EURUSD 24/10/2022 "หวังว่า DMZ นี้จะไปต่อได้"✨🌟

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
🌟✨EURUSD 24/10/2022 "หวังว่า DMZ นี้จะไปต่อได้"✨🌟

- DMZ ของรอบวิ่งล่าสุดที่ผ่านมา ถือว่าเป็นจุดน่าสนใจ
- OB ไม่ค่อยชัดเจน
- แต่มี LP $ ให้เจ้าเครียราคาอยู่
- เน้นย้ำรอคอนเฟริมการกลับตัวด้วย LTF หรือ Rejection ก่อนเสมอ

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ