FX_IDC:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
Buy on Dip เข้าตอนนี้ได้ราคาดี เป้าแรกที่ ไฮเดิม ^^
ความคิดเห็น: โดนแล้วจ้า ^^
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ