FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ยังไม่แน่ใจว่า ขา b จบแล้วหรือยังถ้าจบแล้วก้จะลง ขาC แต่ถ้ายังไม่จบ ขา b ห้ามขึ้นเกินเส้นแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ