KRELAPUS

EURJPY : Wave 5 of (5) of ((1))

เพิ่มขึ้น
OANDA:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
คู่เงิน EURJPY น่าจะเป็นอะไรชัดเจนสำหรับขาขึ้นขาสุดท้าย

จากตรงนี้หากต้องการจะเล่น แนะนำให้เข้าซื้อบริเวณปัจจุบัน แล้วตั้ง SL 125.200 และตั้ง TP ที่ 127.000

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ