KRELAPUS

EURJPY : ติดเทรนด์ไลน์ขาลง 13 ปี

ลดลง
OANDA:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
EURJPY ฟอร์มตัวขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ปีครึ่ง

ตอนนี้ EURJPY ขึ้นมาพักตัว 78.6 ของชุดขาลงล่าสุด และมีการปิดตัวในแท่ง Day ด้วยรุปแบบ Pin bar

คาดการณ์ว่า EURJPY น่าจะกลับตัวเป็นขาลงในระยะสั้นถึงระยะกลางบริเวณนี้

ให้เข้าเทรดด้วยระบบของท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ