komiopp0

EURGBP 15/05/2024 ขอลองใหม่

เพิ่มขึ้น
EIGHTCAP:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
เห็นว่าเทรนก่อนหน้ามีการปรับตัวขึ้น และ มันก็ถึงจุดที่ต่ำที่มันจะลงมาได้แล้ว ผมจะลองเข้าในจุดนี้ดู

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ