OANDA:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ฝึกฝนการมองตลาดแบบ ICT
ราคาทำการ Raid buy stop ทางด้านซ้าย ขึ้น Orderblock ขึ้นมาทำ High
ราคากลับลงไปทำ BMS เกิดร่องรอย FVG
คาดว่าราคาจะลงต่อไปยัง Liquidity ด้านล่าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ