mtuser

EURGBP|5-0

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ระยะ X-B ขาดไปเล็กน้อย
CD ขาดไปเล็กน้อย
แผน เก็บที่ fib แรกก่อน แล้วรอย่อ โดยราคาต้องไม่ต่ำกว่า D ต่ำกว่า ถือว่าพัง เลิก
รอราคากลับมาที่ fib 88.6 0.90382 แล้วค่อย buy อีกครั้ง

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ออกหมดแล้ว
ไม้แรกเข้าที่ 0.90298 กลัวรวยออกที่ 0.90378
ไม้สอง เข้าที่ 0.90532 ออก tp ที่ 0.90532 ใกล้แนวต้าน ichimoku
หยุดพัก รอรอบเข้า
ออเดอร์ถูกยกเลิก:
pattern failed ต่ำกว่า D
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ