OANDA:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
EURGBP ราคาปรับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจน และเริ่มค่อยๆออกข้างเป็นไซด์เวย์อัพบ้างแล้ว จะเห็นว่าถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปอีกจะเกิดแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Bat แต่ดูจาก momentum ของราคาที่วิ่งไปถึงแนว 127.2% แล้ว อาจจะทำให้แพทเทิร์นนี้ fail แล้วไปสร้างอีกแพทเทิร์นนึงคือ Deep Crab ได้ ถ้าราคาสามารถขึ้นไปถึง 161.8% ได้จะเห็นว่ามีโซนรออยู่ด้วย และราคาอาจจะเกิด Divergence เล็กๆ อีกที อาจทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการย่อตัวสั้นๆ ก่อนจะกลับมาวิ่งตามเทรนด์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถเก็บ sell สั้นๆ ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ