FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
มุมมองทาง Harmonic ซึ่ง PRZ อยู่ในส่วนที่ HMN จบอยู่ที่เดียวกันหลายชุด ดังนั้นจึงมองว่าควรจะวื่งตามเส้นสีเหลืองจึงจะสวยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ