FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
AB=CD 121
Buy stop 0.90188 TP C
Sell stop 0.89907 TP 0.89224 SL 0.90188
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
Buy stop TP1 C
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ