golinkfx

EURCHF ราคาขึ้นมาทดสอบ HIGH เก่า 📉

ลดลง
OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
EURCHF ราคาขึ้นมาทดสอบ HIGH เก่า และยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ คาดการณ์ว่าราคาน่าจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง
*กดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์กราฟ*🔔

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ