ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EUR/CAD H4 By Harmonic System

OANDA:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EUR/CAD H4 By Harmonic System

เข้า Buy จุด D ที่ราคา 1.64075

SL ใต้จุด X ที่ราคา 1.63396

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 1.47745

TP2: 1.48124

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ