FX:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
ตัวนี้หลังจากหลุด TL สีแดงแล้ว ฟอร์มตัวลงมาในรูปแบบของ Nen-Star จบที่ Fibo 127.2 XA + Fibo Projection 161.8 BC + TL ล่าง
เมื่อราคามาถึง ให้รอแรงซื้อชัด หาจังหวะ Buy ครับ SL เมื่อหลุด TL

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ