ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EUR/CAD H4 By Harmonic System

OANDA:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EUR/CAD H4 By Harmonic System

เข้า Sell จุด D ที่ราคา 1.47776

SL เหนือจุด X ที่ราคา 1.47152

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 1.46118

TP2: 1.45463

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ