OANDA:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
EURCAD เกิดแพทเทิล Cup And Handle ได้มีการปรับตัวลงมา Retest แล้ว แนวโน้มมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดๆ ไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ