VATICAN

EURCAD [27/06/20] รอเข้าซื้อ

เพิ่มขึ้น
SAXO:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
การนับนี้จะผิดเมื่อราคาหลุดลงตํ่ากว่าเส้นสีแดง
ความคิดเห็น: อีกมุมมองนะครับ คิดเห็นอย่างไร comment ได้เลยครับ

ความคิดเห็น