VATICAN

EURCAD [27/06/20] รอเข้าซื้อ

เพิ่มขึ้น
VATICAN Pro Updated   
SAXO:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
การนับนี้จะผิดเมื่อราคาหลุดลงตํ่ากว่าเส้นสีแดง
ความคิดเห็น: อีกมุมมองนะครับ คิดเห็นอย่างไร comment ได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ