theoris

ซื้อ EURAUD และตั้ง buy limit

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
OANDA:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ซื่อในโซนหรือซื่้อในราคาตลาด
เป้าตามชาร์ต
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ