OANDA:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เป้า 50 - 80 pips
ความเสี่ยง 30 pips
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: 80+ PIPS

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ