theoris

ซื้อ EURAUD ระยะยาว

เพิ่มขึ้น
OANDA:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เป้า 50+ ระยะสั้น
ตัดขาดทุนหากลงมาต่ำกว่าเส้นแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ