money168

EURAUD แสดง Bearish Gartley Patterns

ลดลง
OANDA:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1. EURAUD แสดง Bearish Gartley patterns
2. Rsi อยู่ในโซน Overboth
3. OBV ใน H1 เริ่มหมดแรง

คู่เงิน EURAUD มีแน้วโน้มขาลงตามรูปแบบ Bearish Gartley patterns กราฟอาจจะมีขยับขึ้นไปอีกนิด แล้วจะมีการย่อลงมาตาม TP1 TP2 TP3
เพื่อการแสดงผลที่แม่นยำ รอสัญญานการกลับตัวของ RSI และ แท่งเที่ยนขาลงอีกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ