SkerWalky

ETH Moon's Signal 25/10/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 2 !!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 1800.00 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 1561.19 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 06/11/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 3!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 1561.19 เป็น 1777.11 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 25/11/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 4
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 1777.11 เป็น 1928.41 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 05/12/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 1928.42 เป็น 2019.31 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Siignal 28/12/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 6!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 2019.31 เป็น 2135.55 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 02/01/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 7!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 2135.55 เป็น 2255.34 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>ETH Moon's Signal 04/01/2024 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ