investorresource

Graph ที่ใช้ดู Squeeze Short ประกอบกับสินค้า (ETH)

การศึกษา
BITFINEX:ETHUSDSHORTS   ETHUSD Shorts
ถ้ามีสถานะ Short จำนวนมาก แล้วเกิด Panic กลับตัวขึ้นของราคา การซื้อหุ้นหรือเหรียญกลับทั้งแบบจากความกลัวหรือบังคับจากมาร์จิ้น จะทำให้เกิดแรงเสริมด้านซื้อตัวสินค้าได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ