BINANCE:ETHBTC   อีเธอเรียม / บิทคอยน์
Ok na จากภาพเป็นการขึ้นใหญ่ของeth อีเลียตเวฟ1 2 ไป3เป้า0.5btc
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ