nye1912

EFORL ติดตามจบขา c หรือยัง?

SET:EFORL   E FOR L AIM PUBLIC CO LTD
ตามคลิปวีดีโอที่ผมวิเคราะห์ในมุมมอง/ไอเดีย ส่วนตัว น่ะครับ มองว่าชุดที่ลงมาเป็นขา c ของ flat ใน 2 ใหญ่ ก็ลองติดตามกันดูน่ะครับ ว่าจะใช่หรือไม่?
ปล.ไม่แนะนำหรือชี้นำการซื้อขายหุ้น เป็นเพียงมุมมองการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ