TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 44
1
รอให้เบรค H&S แล้วเข้าออเดอร์ sell tp = ความสูงของ ส่วนหัว

ความคิดเห็น