KittiamponSomboonsod_CEWA

"Elliott Wave = กราฟฟิคของจิตวิทยามวลชน"

การศึกษา
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
"Elliott Wave = กราฟฟิคของจิตวิทยามวลชน" ที่แสดงออกผ่านรูปแบบราคา ซึ่งประกอบไปด้วย
-อารมณ์
-ความเป็นอัตนัย
-แรงกระตุ้น แรงจูงใจ
-ความไม่รู้ ความไม่แน่นอน
-การทำตามของฝูงชนหรือคนส่วนใหญ่
-และเป็นค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้

ดังนั้น การวิเคราะห์ของทฤษฎีคลื่น คือการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางโดยรวมของมวลชน ที่ให้โอกาสและความเป็นไปได้สูง ณ ขณะนั้น ดังนั้นเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีคลื่นเพื่อสู้กับเจ้ามือ หรือสู้กับใคร แต่เป็นการตามไป ตามรองรอยของมวลชน ผ่านรูปแบบของทฤษฎีคลื่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ