StormSmash

Dxy Idea case study

ลดลง
StormSmash ที่อัปเดต:   
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จากมุมมอง Dxy อาจจะมีการปรับฐานเนื่องจากมีสัญญานรอการกลับตัวเยอะมากนี้อาจจะถทำให้สินทรัพย์เสี่ยงได้เล่นขึ้นบนกันสนุกเเน่ๆ

มี Bearish divergence ของ rsi 4 H
มี orderblock ที่ยังไม่เคยทดสอบ (กำลังจะวิ่งมาชนทดสอบครั้งเเรก)
มีเเพทเทิล 3 drive + falling wedge ซ้อนกันอยู่

ความคิดเห็น:
เเก้ ๆ มีเเพทเทิล 3 drive + rising wedge ซ้อนกันอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ