TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 96
2
มุมมอง Hamonic pattran

ความคิดเห็น

ดอลล่าร์มีโอกาสขึ้นไปถึงราคา99-100มั้ยคะ
ตอบกลับ
BillFXTrading t0877037468
@t0877037468, ในมุมมองทาง technical ,level ที่ให้อยู่ที่ราคา 93.3-97.7 ถ้าราคาทำ BO และทะลุขึ้นไปได้ อาจขึ้นไปถึงครับ ทั้งนี่ ปัจจัยเรื่องข่าวก็เป็นตัวหลักสำคัญของสภาวะตลาดช่วงนี้
ตอบกลับ