HumanGraphy

DTAC-สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจ

ลดลง
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
ถ้าราคาปิดต่ำกว่า Low เมื่อวานมีโอกาสเป็น Dowtrend ลงต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ