BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
น่าจะกำลังทำ 3 of 3 รอ break เส้นสีเขียวได้น่าจะเป็นสัญญาณเข้าที่ดี โดยมีเป้าหมายราคาที่ 87.52 (linear scale)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ