BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Doge น่าจะทำลังจะจบ 2 แล้วเตรียมทำ 3 ใหญ่
จุดรอคอนเฟริมคือรอ break trend line BD
ความคิดเห็น: target price 1$
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ