DOGEUSDT
ราคายังอยู่ในกรอบของการเก็บของ คอนเฟิร์มชัวส์คือการ Breakout แนวต้าน ตั้งลำเป็นคลื่นส่งและย่อไม่หลุดโลว์ครับ
Not financial advice
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ