SET:DIF   DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
11/3/66
ตอนนี้น่าจะยังลงมาต่อ รอดูแถวๆ 12.50 บาท ช่วงเวลาน่าจะแถวๆ กลางเดือย พ.ค.

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ