NutaponKo

ปันผลงามๆถ้าทนได้

SET:DIF   DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
หุ้นปันผลงามๆ ลงมาสู่ฐาน ถ้าทนได้หลายปีน่าสะสม

แนวรับ 12.5
คัททิ้ง 12 บาท ปันผลต่อเนื่อง

มันจะเด้งขึ้นลง แกว่งออกข้าง หากทิ้งตัวแรงๆ ก็คัททิ้งเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ