PacharaTantaragron

อัพเดทหุ้นแห่งปี DELTA ที่นับไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน

SET:DELTA   DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
อัพเดทหุ้นแห่งปี DELTA ที่นับไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน ว่าอาจจะเป็นรูปแบบ Double zigzag

อย่างที่บอกว่าถ้าใครนับเป็น 1 2 3 4 5 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านับผิด เพราะการที่จะผ่านกฏ Impulse wave มันยากมาก
เมื่อ Double zigzag เมื่อรูปแบบมันจบไปแล้วแต่มันยังขึ้นต่อ จึงเรียกว่า Triple ซึ่งชุดสุดท้ายก็อาจจะเป็นได้ทั้ง ZZ flat triangle
ก็อาจจะมีคนถามว่า Triple ดูยังไง ต้องตอบว่าจะเป็น Triple ได้ต้องเป็น Double ก่อน เป้าหมายคราวๆคือ 688 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ