BitcoinThai101

CVCUSDT

เพิ่มขึ้น
HTX:CVCUSDT   Civic / Tether USD
CVCUSDT

Target1 = $1.3889
Target2 = $2.1588

Stop Loss = $0.385

RRR =1:6.7

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ