ThemeTrader

CSI 300 Bias Uptrends

เพิ่มขึ้น
SSE:000300   CSI 300 Index
พักฐาน Wave 4

ขา C ไม่หลุดแนวรับ

Text D = เกิด Bullish Engulfing
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ