wathin_s

CRVUSDT for OKX

เพิ่มขึ้น
OKX:CRVUSDT   Curve DAO Token/Tether
แนวโน้มราคาย่อตัวลงมาตำกว่า Low เดิม ซึ่งกำลังมองว่าอาจทำ pattern HMN Shark หรือป่าว นั้นคือแผนในอนาคต ลงทุนด้วยความระวังครับ ไม่แนะนำหรือชักชวนให้ลงทุนตาม เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ