BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
ภาพรวมใหญ่น่ะตอนนี้ราคาได้เกิดรูปเเบบ Quasimodo Pattern เเละ ราคาได้หลุด ไหลขวา ไปตรง MPL ซึ่งบิเวณนี้ เป็น Zone สำคัญ เพราะ มีหลายปัจจัย confluence กัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ