UNRPP

CRC - คอยดูสัญญาณกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:CRC   CENTRAL RETAIL COR
ตอนนี้เหมือน CRC กำลังทำเวฟ E ของ 3 เหลี่ยม
หากมีสัญญาณซื้อบริเวณ 30-32 บาท เป็นไปได้ว่า 3 เหลี่ยมจะจบและกลับตัวเป็นขาขึ้น
มีเป้าหมายแถว 60 บาท
โดยห้ามหลุด 29 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ