Coach_Jay_Academy

การตั้งค่า "การแจ้งเตือน" Alert แบบที่ 2

การศึกษา
SET:CPF   CHAROEN POKPHAND FOODS
การตั้งค่า "การแจ้งเตือน" Alert แบบที่ 2 (เมื่อออก "นอกกรอบ" ราคาที่ตั้งไว้)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ