TrisithKeeratireungwattana

CPALL vs. EPS Surprise

การศึกษา
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
เมื่อตลาดตอบรับกับสิ่งที่เรียกว่า EPS Surprise
จาก กราฟ EPS Surprise จะเห็นว่า เมื่อ Earning ต่ำกว่า คาด ทำให้ตลาดตอบรับ โดยการ Discount
เมื่อ EPS กลับมาสู่สภาวะปกติ หรือ มากกว่าคาด ก็จะทำให้ราคากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

ในระยะยาว ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม และเฝ้าติดตามทุกๆ ระยะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ