COINBASE:COMPUSD   Compound / United States Dollar
COMP ถือเป็นเหรียญที่มี SETUP สวนและ Risk reward ratio สูง เนื่องจากสถานะการฟอร์มตัวของคลื่นเป็นที่ชัดเจนพอสมควรว่าราคากำลังจะไปต่อ

การไปต่อได้ราคาไม่หลุดแนว 279.7 ลงมา แต่ถ้าใครอยากรอการคอนเฟิร์มให้รอการเบรค 335.7 ขึ้นไปให้ได้ ตรงนั้นจะถือเป็นการยืนยันขาขึ้นได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ