nye1912

CMO ในรอบใหญ่จบ c corretive หรือยัง?

SET:CMO   CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
จะเห็นได้ว่าชุดคลื่นที่ย่อลงติดแถว 61.8%(มองเป็น a) แล้วเด้งเบาๆ(มองเป็น b) จากนั้นย่อลงต่อ (มองเป็น C) แต่ c of a นั้นมาติดอยู่ที่ 38.2% คงต้องรอดูปิดสิ้นเดือนนี้ว่าจะเด้งขึ้นต่อหรือไหลลงอีก (c ยังไม่จบ?) จังหวะน่า bet คือ แท่งปัจจุบันปิดยืนเขียวได้ มองเป็นจุดรีบาวด์ของชุดคลื่น เป้าหมายที่ 61.8-81%
ปล.**เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวและกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่แนะนำหรือเชียร์ซื้อเชียร์ใดๆทั้งสิ้น**

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ