win.sutthichai

CMAN วิเคราะห์ตาม ทฤษฏี อีเลียตเวฟ

เพิ่มขึ้น
SET:CMAN   CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
การขึ้นของ cman เป็นการขึ้นที่น่าสนใจนำมาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากตั้งแต่ cman เข้าตลาดมา ก็เป็นขาลงมาโดยตลอด ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ดังนั้น การขึ้น ในช่วงนี้ จึงให้น้ำหนักไปในทางขึ้นแบบ corrective มากกว่า การขึ้น แบบ Impulse โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 4.00 บาทเป็นสำคัญ

การขึ้นรอบแรก ที่ให้ว่า Wave 1 or A เป็นการขึ้นแบบ impulse ชัดเจน ส่วนการลงมาพักตัว ที่ให้ไว้ว่า เวฟ 2 or B เป็น corrective แบบหนึ่ง ซึ่งใน เวฟ c ของ เวฟ 2 or B นั่น ทำ new low เพียงนิดเดียว แล้ว ลงมาพัก ที่บริเวณ 50% of wave 1 or A ดังนั้นการขึ้นในรอบนี้ เราจึงยังไม่สามารถ ยืนยันลงไปได้ว่า เป็นการขึ้น แบบ Impulse 100% และ ยังไม่สามารถยืนยันว่า การลง wave 2 or B ตรงนี้ จบแล้ว จนกว่าราคาจะทำ new high ของ Wave 1 or A ได้สำเร็จ จึงจะยืนยันได้ ว่าการลงนั้น จบ

แต่จากหลักการทางสถิติของอีเลียตเวฟ รวมไปถึง การวิะคราะห์ technical แล้ว การปรับตัวขึ้นแบบนี้ มีโอกาสที่จะขึ้น และ สามารถ ทำ new high ได้จริงเพราะ การขึ้นนี้ ได้ทะลุผ่านเส้น Trendline 0-B ของเวฟ 2 or B เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 18 กย.)

และ ถ้าราคาสามารถไปทำ new high ของ wave 1 or A ได้สำเร็จ เห็นว่า ราคา น่าจะไปหยุดพักตัวที่บริเวณ 4 บาท เนื่องมาจาก เป็น แนว Fibonacci ทั้งแบบ extension และ retracement รวมกันมากมาาย ที่บริเวณ สี่เหลี่ยมสีแดง และ ยังเป็น บริเวณ แนวรับ แนวต้านเดิมที่เคยมีมาในอดีต ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน

"ทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์ ตามหลัก Technical Analysis เพื่อเป็นความรู้ เท่านั้น มิได้ชักชวนให้ซื้อ หรือ ขายหุ้นแต่ประการใด"

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ