Thatchai789

cimbt

เพิ่มขึ้น
SET:CIMBT   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่า ขา 4 ของเวฟ3 จบหรือยัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ