Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

CHG ใกล้จบการปรับฐาน Expanded Flat?

เพิ่มขึ้น
Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe ที่อัปเดต:   
SET:CHG   CHULARAT HOSPITAL
CHG ขึ้นทรง Impulse wave 5 คลื่นต้นปี 2019 นับ 1 คาดจบ A-B-C Expanded Flat นับ 2 ตั้งขึ้น (1) ของ 3 เรียบร้อยและปัจจุบันพักตัวเป็น Expanded Flat A-B ขณะนี้ลงมาเป็นคลื่น C ซึ่งสามารถวัดเป้าได้ที่ 1.618 เท่าของคลื่น A ณ ราคา 2.20 บาท มีโอกาสจบการปรับตัวนี้
.
หมายเหตุ : การนับทางเลือก (Altnate Count) ชุดล่าสุดนี้ถ้าไม่ใช่ (1)-(2)-(3)-(4)-(5) อาจเป็น A-B-C ของคลื่น X
.
วิธีการเทรดของผม : เทรดเฉพาะ Actionery Wave 1-3-5 , A-C จะมีจังหวะเทรดได้ตลอดในทุกดีกรี

ความคิดเห็น:
ขึ้นซะแล้วสงสัยไม่ลงมาให้รับ กลายเป็น Running Flat

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ